ON
ADMICRO

Đề thi Học kì 1 môn Sinh học 12 có đáp án năm học 2018-2019

45 phút 40 câu 468 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):

 

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
 • Câu 35: Mã câu hỏi: 49976

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng, 2 cặp gen này cùng nằm trên cặp NST số 1, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen này nằm trên cặp NST số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây P đều thuần chủng được F1 dị hợp 3 cặp gen. Cho F1 giao phấn với nhau được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 12%. Biết hoán vị xảy ra trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở đời F2 chiếm tỉ lệ 

  • A. 4,95% 
  • B. 66%
  • C.  30%       
  • D. 49,5%
 • Câu 36: Mã câu hỏi: 49977

  Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là: 

  • A. AB//ab x AB//ab; hoán vị 2 bên với f = 25%
  • B. Ab//aB x aB//ab; f = 8,65%
  • C.

   AB//ab x Ab//ab; f = 25% 

  • D. Ab//aB x Ab//ab; f = 37,5%
 • Câu 37: Mã câu hỏi: 49978

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cây thân thấp, quả tròn : 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra và diễn biến giảm phân tương tự ở bố mẹ. Tần số hoán vị giữa 2 gen nói trên là 

  • A. 12%  
  • B. 6%
  • C. 24%       
  • D. 36%
 • Câu 38: Mã câu hỏi: 49980

  Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên 1 NST thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận dưới đây không đúng ở F2?

  (1) Có 10 loại kiểu gen.

  (2) Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

  (3) Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

  (4) Có 4 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 39: Mã câu hỏi: 49984

  Ở quả cà chua, tính trạng màu sắc, hình dạng quả, mỗi tính trạng do một gen quy định. Đem 2 cây thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục lai với nhau thu được F1 100% cây quả đó, tròn. Cho F1 lai với nhau thì ở F2 thấy xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây quả đỏ, bầu dục chiếm 9%.

  Nhận xét nào sau đây là đúng:

  (1) Hoán vị gen với f = 36%

  (2) Hoán vị gen với f = 48%

  (3) Hoán vị gen với f = 20%

  (4) Hoán vị gen với f = 40% 

  • A.  (1) và (2)
  • B.  (3) và (4)
  • C. (1) 
  • D. (1) và (3)
 • Câu 40: Mã câu hỏi: 49985

  Cho phép lai P: ♂Aa//aB DE//de x ♀AB//ab De//dE. Biết các gen đều nằm trên NST thường; A và B cách nhau 20cm và xảy ra hoán vị gen trong phát sinh giao tử của 2 bên bố mẹ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán vị ở bên mẹ, bên bố không có hoán vị. Tổng số loại kiểu gen thu được ở đời F1 là 

  • A. 81 kiểu gen
  • B. 100 kiểu gen
  • C.

   64 kiểu gen 

  • D. 70 kiểu gen
 • MGID

  Đề thi nổi bật tuần

   
   

   

  1=>1
  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [banner_bg] => 
        [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
        [banner_picture2] => 
        [banner_picture3] => 
        [banner_picture4] => 
        [banner_picture5] => 
        [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
        [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
        [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
        [banner_embed] => 
        [banner_date] => 
        [banner_time] => 
      )
  
  )