ON
ADMICRO

Địa Lý 10: Địa Lý Dịch Vụ

Địa Lý Dịch Vụ bao gồm nội dung về các đặc điểm, quá trình phát triển các ngành dịch vụ và hướng phát triển các ngành dịch vụ tiếp tới được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

 

1=>1