ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 39 Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 39 về Địa lí ngành thông tin liên lạc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 1884
  • B. 1885
  • C. 1887
  • D. 1876
  • A. Đảm nhận sự vận chuyển các tin tức nhanh chóng kịp thời.
  • B. Góp phần giao lưu giữa các địa phương và các nước trên thế giới.
  • C. Là thước đo của nền văn minh.
  • D. A, B, C đúng
   
   
  • A. Truyền tin nhắn và các số liệu trực tiếp.
  • B. Truyền văn bản và hình ảnh, đồ họa đi xa.
  • C. Truyền văn bản
  • D. Truyền hình ảnh, văn bản gần
  • A. Năm 1885 và 1936
  • B. Năm 1875 và 1939
  • C. Năm 1895 và 1935
  • D. Năm 1895 và 1936
  • A. 1958
  • B. 1960
  • C. 1948
  • D. 1968
 

 

YOMEDIA
1=>1