YOMEDIA

Địa Lý 10: Môi Trường Và Sự Phát Triển Bền Vững

Môi Trường Và Sự Phát Triển Bền Vững bao gồm nội dung về môi trường và sự phát triển như thế náo không ảnh hưởng tới môi trường được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

ADMICRO

 

OFF