ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 35 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 35 về Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1