Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Hoạt động kinh tế cổ truyền ở đới lạnh chủ yếu:

  • A. Chăn nuôi
  • B. Săn bắt động vật
  • C. Cả A, B đều đúng 
  • D. Cả A, B đều đúng
 • Câu 2:

  Ở Bắc Á, các dân tộc sống bằng nghề chăn nuôi:

  • A. Người Chúc  
  • B. Người I-a-kút
  • C. Người Xa-mô-y-et  
  • D. Cả A, B, C đều đúng
 • Câu 3:

  Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắn:

  • A. Người La-pông ở Bắc Âu    
  • B. Người I-nuc ở Bắc Mỹ
  • C. Cả A, B đều đúng
  • D. Cả A, B đều sai
 • Câu 4:

  Nguồn tài nguyên chủ yếu ở đới lạnh:

  • A. Hải sản, thú có lông quý 
  • B. Các loại khoáng sản
  • C. Cả A, B đều đúng
  • D. Cả A, B đều sai
 • Câu 5:

  Các loài động vật ở đới lạnh có nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt quá mức:

  • A. Cá voi     
  • B. Các loài thú có lông quý
  • C. Cả A, B đều đúng 
  • D.  Cả A, B đều sai
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn