Trắc nghiệm Hình học 9 Chương 4 Bài 4 Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Ôn tập chương Hình trụ - Hình nón - Hình Cầu thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):