YOMEDIA

Hỏi đáp về Phản ứng hữu cơ - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 23 Phản ứng hữu cơ​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (5 câu):

 • Cho tiểu phân tử sau đây: gốc tự do hiđroxyl, nguyên tử clo, gốc metyl, anion hiđroxyl, anion clorua, cation anion, caiton,etyl.

  a) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng.

  b) Hãy viết Li – uýt (với đầy đủ các electron hóa trị) của chúng và nói rõ tiểu phân nào mang electron độc thân, tiểu phân nào mang điện tích âm, tiểu phân nào mang điện tích dương. Vì sao?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy viết sơ đồ các phản ứng sau và ghi rõ thuộc loại phản ứng nào?

  a) Nung nón khí etan có xúc tác kim loại, thu được etilen và hiđro.

  b) Đốt chấy propan (C3H8) thành CO2 và H2O

  c) Cho etilen tác dụng với nước ở nhiệt độ cao co axit xúc tác và thu được etanol.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mấy bạn cho mình hỏi có phương trình tổng quát hidro cacbon tác dụng Br2 như vầy ko: CxHy + Br2= CxHyBr2x+2-y

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phương trình hữu cơ là gì

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gíup mình với.

  Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đo ở đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được 0,9 gam H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai?

       A. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1.

       B. X phản ứng được với NH3.

       C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.

       D. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA