Hỏi đáp về Phản ứng hữu cơ - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 23 Phản ứng hữu cơ​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (3 câu):

 • Dell dell

  phương trình hữu cơ là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh

  Mấy bạn cho mình hỏi có phương trình tổng quát hidro cacbon tác dụng Br2 như vầy ko: CxHy + Br2= CxHyBr2x+2-y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien

  Gíup mình với.

  Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đo ở đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được 0,9 gam H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai?

       A. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1.

       B. X phản ứng được với NH3.

       C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.

       D. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn