YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 20 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ giúp các em học sinh tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi; Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF