RANDOM

Hỏi đáp về Diện tích hình thoi - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 5 Diện tích hình thoi, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (20 câu):

 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nga Nga Cách đây 6 tháng
  Cho hình thoi có hai đường chéo là 10cm và 24cm.Tính diện tích hình thoi và khoảng cách giữa hai cạnh đối.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • luongtridung Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuân Xì Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hien Le Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 1 năm

  Một hình thoi có cạnh bằng a và có 1 đường chéo bằng c.Tính theo a và c diện tích hình thoi đó

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 1 năm

  Cho hcn MNPQ có các cạnh là 6cm và 10 cm .Gọi G,H,I,K t/ư là trung điểm các cạnh MN,NP,PQ,QM.

  a,Tứ giác GHIK là hình gì?Vì sao?

  b,Diện tích tứ giác GHIK bằng bao nhiêu cm vuông?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 1 năm

  Cho hình thoi ABCD ( như hình vẽ ). Cho biết AB=10cm, OA = 4cm. Tính S của ABCD.

  A B C D O 4cm 10cm

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 1 năm

  Cho hình thoi ABCD có \(\widehat{A}\) = 60 độ và AB = 6\(\sqrt{3}\) cm. Tính diện tích hình thoi.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 1 năm

  hình vuông ABCD có cạnh dài là 17 dm. Lấy M,N,P,Q lần lượt trên AB,BC,CD và DA sao cho AM=BN=CP=DQ=5 cm.

  a/ tứ giác MNPQ là hình gì?

  b/tìm diện tích tứ giác MNPQ.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 năm

  tìm chu vi hình thoi có tổng 2 đường chéo là 14 cm, diện tích là 24 cm2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Hãy viết công thức tính dienj tích hình thoi theo hai đường chéo

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 1 năm

  hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC VUÔNG GÓC VS BD TẠI H

  GỢI Ý SABC

  SADC

  SABCD

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 10 tháng
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho EB = 5cm. Gọi M, N, P , Q tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng DE, DB, BC và CE. Tính diện tích của tứ giác MNPQ ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 10 tháng
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi X, Y, Z, T theo thứ tự là trung điểm của các cạnh MN, NP, PQ, QM

  a) Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật

  b) Tính diện tích của tứ giác XYZT

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 10 tháng
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 163)

  a) Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành 3 phần sao cho có thể ghép lại thành một hình thoi

  b) Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình thoi thành 3 phần sao cho có thể ghép lại thành một hình chữ nhật

  Từ đó suy ra công thức tính diện tích hình thoi dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 2 năm
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 163)

  Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16 cm và 12 cm

  Tính :

  a) Diện tích hình thoi

  b) Độ dài cạnh hình thoi

  c) Độ dàu đường cao hình thoi 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 10 tháng
  Bài 44 (Sách bài tập - trang 163)

  Cho hình thoi ABCD, biết AB  = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính diện tích hình thoi đó ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 10 tháng
  Bài 43 (Sách bài tập - trang 163)

  Tính diện tích hình thoi, biết cạnh của nó dài 6,2 cm và một trong các góc của nó có số đo là \(30^0\) ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 10 tháng
  Bài 42 (Sách bài tập - trang 162)

  Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)