Hỏi đáp về Diện tích đa giác - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 6 Diện tích đa giác, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (11 câu):

 • Đặng Thùy Trang

  Qua một điểm M tùy ý đáy lớn AB của hình thang ABCD, kẻ các đường thẳng song song với hai đường chéo AC và BD . Các đường thẳng song song này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F. Đoạn thẳng EF cắt AC và BD tại I Và J tương ứng. 

  a) CMR: Nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của đoạn EF.

  b) trong trường hớp AB =2CD, hãy chỉ ra vị trí của điểm M trên AB sao cho EJ = JI= IF

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan

  cho 1 tam giác vuông hãy so sánh tổng diện tích của 2 hình vuong dựng trên 2 cạnh góc vuông với hình vuông dựng trên cạnh huyền

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga

  Cmr trọng tâm chia tam giác thành 3 tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi
  Bài II.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 166)

  Cho hình lục giác ABCDEF, có AB = BC = 3cm avf ED = 4cm. Biết rằng ED song song với AB. AB vuông góc với BC, FE vuông góc với FA và FE = FA. Qua điểm A kẻ đường thẳng d song song với BC. Gọi K là giao điểm của d và ED, biết AK = 4cm, KD = 1cm. Tính diện tích của lục giác đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 56 (Sách bài tập - trang 166)

  Cho tam giác ABC vuông ở A và có BC = 2 AB = 2a. Ở phía ngoài tam giác, ta vẽ hình vuông BCDE, tam giác đều ABF và tam giác đều ACG

  a) Tính các góc B, C cạnh AC và diện tích tam giác ABC

  b) Chứng minh rằng FA vuông góc với BE và CG. Tính diện tích các tam giác FAG và FBE

  c) Tính diện tích tứ giác DEFG 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 165)

  Bạn Giang đã vẽ một đa giác ABCDEFGHI như ở hình bs.26

  Tính diện tích của đa giác đó, biết rằng : KH song song với BC (K thuộc EF); BC song song với GF; CF song song với BG; BG vuông góc với GF; CK song song với DE; CD song song với FE; KE = DE và KE vuông góc với DE; I là trung điểm của BH; AI = IH và AI vuông góc với IH; HK = 11 cm; CF = 6cm. HK cắt CF tại J và JK = 3cm, JF = 2cm. BG cắt HK tại M và HM = 2cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 165)

  Cho hình bình hành ABCD, với diện tích S và AB = a, AD = b. Lấy mỗi cạnh của hình bình hành đó làm cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính thep a, b cad S diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh của hình bình hành đã cho ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 164)

  Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Đa giác ABCDEF, biết AD = 4cm, BC = 1cm, FE = 2cm, FB = 3cm, FB vuông góc với AD như hình bs.24

  b) Cho đa giác ABCD, CF và DE đều vuông góc với AB (như hình bs.25)

  Biết AB = 13 cm, CF = 8cm, DE = 4cm, FB = 6cm và AE = 3cm. Tính diện tích đa giác ABCD 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang
  Bài 50 (Sách bài tập - trang 164)

  Tìm diện tích mảnh đất theo kích thước cho trên hình 192 (đơn vị là \(m^2\) ) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân
  Bài 49 (Sách bài tập - trang 164)

  Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị là \(m^2\)) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi
  Bài 47 (Sách bài tập - trang 164)

  Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích đa giác ABCDE (BE // CD) (h.189) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy