ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5 Diện tích hình thoi

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 5 về Diện tích hình thoi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao
  • B. Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó
  • C. Diện tích hình bình hành bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao tương ứng của nó
  • D. Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo 
  • A. Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng tích hai đường chéo 
  • B. Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng hiệu hai đường chéo 
  • C. Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng tổng hai đường chéo 
  • D. Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng nửa tích hai đường chéo 
   
   
  • A. 50 cm2
  • B. 36 cm2
  • C. 24 cm2
  • D. 72 cm2
  • A. 6 cm
  • B. 5 cm
  • C. 3 cm
  • D. 4 cm
  • A. 16 cm2
  • B. 12 cm2
  • C. 24 cm2
  • D. 32 cm2
 • Câu 6:

  Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AB = 10cm, OA = 6cm. Diện tích hình thoi ABCD là:

  • A. 48 cm2
  • B. 96 cm2
  • C. 24 cm2
  • D. 40 cm2
 • Câu 7:

  Hình thoi có đọ dài hai đường chéo là 6cm và 8cm. Tính độ dài đường cao của hình thoi 

  • A. 9,6 cm
  • B. 4,8 cm
  • C. 3,6 cm
  • D. 5,4 cm
 • Câu 8:

  Cho hình thoi MNPQ. Biết A, B, C, D lần lượt là các trung điểm của các cạnh NM, NP, PQ, QM. Tính tỉ số diện tích tứ giác ABCD và hình thoi MNPQ

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. \(\frac{2}{3}\)
  • C. 2
  • D. \(\frac{1}{3}\)
 • Câu 9:

  cho hình thoi MNPQ. Biết A, B, C, D lần lượt là các trung điểm của các cạnh NM, NP, PQ, QM. Biết diện tích hình thoi MNPQ bằng 30cm2, tính diện tích tứ giác ABCD

  • A. 60 cm2
  • B. 25 cm2
  • C. 20 cm2
  • D. 15 cm2
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ dưới đây với ABCD là hình chữ nhật, MNBC là hình bình hành. Chọn khẳng định đúng

  • A. \({S_{ABC{\rm{D}}}} < {S_{BCNM}}\)
  • B. \({S_{ABC{\rm{D}}}} > {S_{BCNM}}\)
  • C. \({S_{ABC{\rm{D}}}} = {S_{BCNM}}\)
  • D. \({S_{ABC{\rm{D}}}} < 2. {S_{BCNM}}\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)