ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 2 Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị

Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị về Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị - Hóa học 10 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

  • A. 1 và 2
  • B. 2 và 3
  • C. 1, 2 và 3
  • D. Cả 1, 2, 3, 4
  • A. 2,4,5
  • B. 2,3
  • C. 3,4
  • D. 2,3,4
   
   
  • A. Trong một nguyên tử thì  số nơtron luôn luôn bằng số electron
  • B. Trong một nguyên tử thì  số nơtron luôn luôn bằng số proton
  • C. Trong một nguyên tử thì  số proton luôn luôn bằng số electron
  • D. Trong một nguyên tử số nơtron luôn luôn bằng số khối
  • A. X và Y có cùng số n
  • B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
  • C. X, Y thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học.
  • D. X, Z có cùng số khối.
  • A. 17.
  • B. 20.
  • C. 18.
  • D. 16.
 • Câu 6:

  Khi nói về số khối, điều khẳng định nòa sau đây luôn đúng:

  • A. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton và notron.
  • B. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng các hạt proton và notron.
  • C. Trong nguyên tử, số khối bằng nguyên tử khối.
  • D. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng số hạt proton và notron và electron.
 • Câu 7:

  Nguyên tử đồng có ký hiệu là: \(_{29}^{64}\textrm{Cu}\). Số hạt proton, notron và electron tương ứng của guyên tử này là:

  • A. 29, 29, 29.
  • B. 29, 29, 35.
  • C. 29, 35, 29.
  • D. 35, 29, 29.
 • Câu 8:

  Tính nguyên tử khối trung bình của Mg biết đồng vị và phần trăm của ba đồng vị là 24Mg:79% , 25Mg:10% ,26Mg x%

  • A. 24,08
  • B. 24,32
  • C. 24,43
  • D. 24,20
 • Câu 9:

  Nguyên tử canxi có kí hiệu là \(_{20}^{40}Ca\). Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Nguyên tử Ca có 20 electron.
  • B. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) của canxi là 40.
  • C. Canxi ở ô thứ 20 trong bảng tuần hoàn.
  • D. Số hiệu nguyên tử của Ca là 20.
 • Câu 10:

  Cho 2 đồng vị Cu là 63Cu và 65Cu và Nguyên tử khối trung bình của Cu = 63,54

  Tính tỉ lệ % của động vị 65Cu trong CuSO4 

  • A. 11%
  • B. 13%
  • C. 21%
  • D. 12%
 • Câu 11:

  Nguyên tố H có 2 đồng vị là 1H và 2H, nguyên tố O có 3 đồng vị là 16O,17O và 18O.Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành

  • A. 10
  • B. 9
  • C. 16
  • D. 12
 • Câu 12:

  Hidro được điều chế từ nước có nguyên tử khối trung bình là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử \({}_1^1H\) trong 9g H2O (coi như trong nước chỉ có hai đồng vị \({}_1^1H\) và \({}_1^2H\) )

  • A. 5,35.1020 nguyên tử
  • B. 5,35.1010 nguyên tử
  • C. 5,53.1020 nguyên tử
  • D. 5,53.1010 nguyên tử
 • Câu 13:

  Neon có 2 đồng vị 20 10Ne (91%)va 22 10 Ne(9%). tính m của 1l khí Ne dktc, bk rằng Ne tồn tại ở dạng ngtử 

  • A.  0.9009 gam 
  • B.  0.8009 gam 
  • C.  0.7009 gam 
  • D.  0.6509 gam 
 • Câu 14:

  Hai nguyên tử C và B có cùng

  • A. Số proton.
  • B. Số nơtron.
  • C. Tính chất vật lý.
  • D. Tính chất hóa học.
 • Câu 15:

  Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là

  • A. 56137A
  • B. 13756A
  • C. 5681A
  • D. 8156A
 • Câu 16:

  Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là:

  • A. 64, 000(u)     
  • B. 63,542(u)   
  • C. 64,382(u)   
  • D. 63,618(u)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)