AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

  • A. Không khí
  • B. Sợi để dệt vải
  • C. Máy cày
  • D. Vật liệu xây dựng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>