AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu nào dưới đây là biểu hiện của hành vi trái pháp luật?

  • A. Công dân làm những việc không được làm theo quy định làm của pháp luật.
  • B. Công dân không làm những việc mà pháp luật cấm.
  • C. Công dân làm những việc mà pháp luật cho phép làm.
  • D. Công dân làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>