AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

  • A. lao động
  • B. người lao động
  • C. sức lao động
  • D. làm việc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>