AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

  • A. Hành vi do người có năng lực pháp lí thực hiện.
  • B. Hành vi do người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện.
  • C. Hành vi do người trên 18 tuổi thực hiện.
  • D. Hành vi do người từ trên 16 tuổi đến 18 tuổi thực hiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>