YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định:

  • A. mọi hoạt động của xã hội
  • B. số lượng hàng hóa trong xã hội
  • C. thu nhập của người lao động
  • D. việc làm của người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA