AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu nào dưới đây không phải là biểu hiện hành vi trái pháp luật?

  • A. Công dân làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.
  • B. Công dân không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.
  • C. Công dân làm những việc xâm phạm đến các quan hệ xã hội.
  • D. Công dân làm những việc được pháp luật cho phép làm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA