AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là: 

  • A. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể 
  • B. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trước các điều kiện bất lợi của môi trường
  • C. duy trì mật độ hợp lí của quần thể
  • D. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>