AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí quyển nguyên thuỷ không có (hoặc có rất ít) chất 

  • A. H2 
  • B. O2 
  • C. N2
  • D. NH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  tại thời điểm đó thực vật chưa xuất hiện

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>