AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình nào sau đây không trả lại CO2 vào môi trường:

  • A. hô hấp của động vật, thực vật 
  • B. lắng đọng vật chất 
  • C. sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải 
  • D. sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  tích tụ thành các trầm tích

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>