YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Đacuyn, hình thành loài mới diễn ra theo con đường 

  • A. cách li địa lí
  • B. cách li sinh thái
  • C. chọn lọc tự nhiên
  • D. phân li tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA