AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là: 

    • A. sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế 
    • B. sự cạnh tranh trong loài chủ chốt 
    • C. sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế 
    • D. sự cạnh tranh trong loài đặc trưng.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: C

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>