ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm: 

  • A. mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã 
  • B. mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã 
  • C. mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần thể
  • D. mô tả quan hệ dinh dưỡng và nơi ở giữa các loài trong quần xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  chuỗi thức ăn mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong hệ sinh thái

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>