AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường? 

  • A. Lưỡng cư
  • B. Cá xương
  • C. Thú
  • D. Bò sát

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  vì thú là động vật hằng nhiệt

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA