AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đối với thực vật?

  • A. Giúp thực vật sinh trưởng
  • B. Giúp thực vật phát triển chiều cao
  • C.

   Giúp thực vật có nhiều cành

  • D. Giúp thực vật sinh trưởng và phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>