AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thân to ra do đâu?

  • A. Tầng sinh vỏ
  • B. Tầng sinh trụ
  • C.

   Tầng chồi ngọn

  • D. Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ giúp cây to ra về bề ngang.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>