AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo trong của phiến lá gồm:

  • A. Thịt lá, ruột, vỏ
  • B. Bó mạch, gân chính, gân phụ
  • C.

   Biểu bì, thịt lá, lỗ khí

  • D. Biểu bì, gân lá, thịt lá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phiến lá được cấu tạo bởi 3 thành phần là: biểu bì, gân lá, thịt lá.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>