• Câu hỏi:

  Đặc điểm của cơ thể sống:

  • A. Sinh sản, lớn lên, di chuyển
  • B. Trao đổi chất với môi trường
  • C. Lớn lên, sinh sản
  • D. Cả b và c đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ thể sống trao đổi chất với môi trường để có thể lớn lên và sinh sản.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC