• Câu hỏi:

  Cấu tạo ngoài của thân cây gồm mấy phần:

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu tạo ngoài của thân cây gồm 4 phần: chồi ngọn, chồi nách, thân chính và cành.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC