AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một số hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp là:

  • A. Sinh sản bằng thân, lá
  • B. Sinh sản bằng hoa, quả
  • C.

   Sinh sản bằng củ, thân

  • D. Sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đa số các bộ phận sinh dưỡng đều có thể dùng để tạo thành cây mới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>