• Câu hỏi:

  Thân gồm những loại nào sau đây:

  • A. Gồm thân gỗ, thân cột, thân cỏ
  • B. Gồm thân đứng, thân leo, thân bò
  • C.

   Gồm thân cột, thân đứng, thân leo

  • D. Gồm thân cỏ, thân cột, thân leo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào vị trí của thân trên mặt đất mà chia thân ra ba loại: thân đứng, thân leo. thân bò.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC