AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Miền làm cho rễ dài ra:

  • A. Miền sinh trưởng
  • B. Miền trưởng thành
  • C. Miền hút
  • D. Miền chóp rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Miền sinh trưởng chính là mô phân sinh rễ. Sự phân chia của miền sinh trưởng sẽ tạo ra chóp rễ và miền trưởng thành.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>