YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là:

  • A.
  • B. Tế bào
  • C. Nhân
  • D. Không bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tất cả mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA