AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hút nước và muối khoáng?

  • A. Lông hút
  • B. Vỏ
  • C. Mạch gỗ
  • D. Mạch rây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lông hút chính là tế bào biểu bì kéo dài tạo thành, có chức năng chính là hút nước và muối khoáng vào bên trong cây.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>