• Câu hỏi:

  Cây nào sau đây là cây lá kép:

  • A. Cây hoa hồng
  • B. Cây mồng tơi
  • C. Cây ngô
  • D. Cây bí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoa hồng là cây có lá kép, trên cùng một cuống mọc từ cành có nhiều lá chét nhỏ hơn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC