AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào về hình dạng tế bào thực vật là đúng nhất?

  • A. Hình đa giác
  • B. Hình tròn
  • C. Hình vuông
  • D. Rất đa dạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Không có một hình dạng nào cố định cho tế bào thực vật. Tế bào thực vật có thể là hình vuông, hình đa giác...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>