AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

  • A. Vì ban đêm cây xanh diễn ra quá trình hô hấp
  • B. Vì ban đêm cây xanh diễn ra quá trình quang hợp
  • C.

   Vì ban đêm cây xanh hấp thụ cacbônic và nhả khí ôxi

  • D. Vì ban đêm cây xanh không diễn ra quá trình hô hấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ban đêm cây diễn ra quá trình hô hấp, tức là sẽ hấp thụ oxi và thải cacbonic ra không khí, như vậy sẽ lấy đi oxi của phòng và gia tăng khí cacbonic.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>