AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là phương thức tạo nên giá trị nghệ thuật của văn học?

  • A. Cách sử dụng ngôn ngữ của nhà văn.
  • B. Cách lựa chọn chi tiết, hình ảnh, phân tích tâm lí nhân vật… của nhà văn.
  • C. Cách lựa chọn phương tiện máy móc kĩ thuật để viết văn bản của nhà văn.
  • D. Cách xây dựng kết cấu tác phẩm của nhà văn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>