ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Dòng nào dưới đây không phải là giá trị cơ bản của văn học?

  • A. Giá trị khoa học.
  • B. Giá trị nghệ thuật.
  • C. Giá trị nhận thức.
  • D. Giá trị thẩm mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA