AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tiếp nhận văn học có hiệu quả thực sự, người tiếp nhận không nên:

  • A. Nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm.
  • B. Trân trọng tác phẩm, tìm cách hiểu tác phẩm một cách khách quan, toàn vẹn.
  • C. Suy diễn một cách tùy tiện.
  • D. Tiếp nhận một cách chủ động tích cực, sáng tạo, hướng tới cái hay, cái đẹp, cái đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>