AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cảm thụ qua nội dung trực tiếp để thấy được nội dung tư tưởng của tác phẩm là cấp độ thứ mấy trong tiếp nhận văn học?

  • A. Cấp độ thứ nhất.
  • B. Cấp độ thứ hai.
  • C. Cấp độ thứ ba
  • D. Cấp độ thứ tư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>