AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiếp nhận văn học thực chất là:

  • A. Một quá trình giao tiếp đặc biệt giữa tác giả và người tiếp nhận.
  • B. Một quá trình thấu hiểu giữa tác giả và người tiếp nhận.
  • C. Một quá trình nhận thức giữa tác giả và người tiếp nhận.
  • D. Một quá trình khám phá giữa tác giả và người tiếp nhận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>