ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xoá bản ghi là:

  • A. Xoá một hoặc một số quan hệ
  • B. Xoá một hoặc một số cơ sở dữ liệu
  • C. Xoá một hoặc một số thuộc tính của bảng
  • D. Xoá một hoặc một số bộ của bảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF