YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

  • A. Mô hình hướng đối tượng
  • B. Mô hình dữ liệu quan hệ
  • C. Mô hình cơ sỡ quan hệ
  • D. Mô hình phân cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78165

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON