YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:

  • A. Không thể sửa lại cấu trúc
  • B. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổi
  • C. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau 
  • D. Phải nhập dữ liệu ngay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON