YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể:

  • A. Thực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫu
  • B. Sử dụng mẫu hỏi
  • C. A và B đều đúng 
  • D. A và B đều sai 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON