YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

  • A. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa
  • B. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu 
  • C. Cập nhật dữ liệu
  • D. In dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON