YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

  • A. Tạo cấu trúc bảng    
  • B. Nhập dữ liệu ban đầu
  • C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng
  • D. Chọn khoá chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON